Dorn - Breuss Behandlung ( ca. 60 min. )

40,-€

 

 Breuss-Massage ( ca. 30 min. )

20,-€

 

Faszienmassage  ( ca. 30 min. )

20,- €

 

Detoxmassage ( ca. 30 min. )

20,- €

 

Hot Stone ( ca. 30 min. )

20,- €

 

kinesiologisches Tapen je länge 2,-€ bis 5,- €

 

Massage 10er - Karte 180,- €

 

Massage 5er - Karte 95,- €

 

10er Karte Massage

180,-€

 

5er Karte Massage

95,-€

 

Außerdem erhalten Sie bei mir auch Massagegutscheine.